Uitfasering R22, R401A en R402A

Uitfasering R22, R401A en R402A

Graag informeren wij u omtrent wettelijke voorschriften met betrekking tot uw koudetechnisch installatie(s). Per 1 januari 2010 zijn een aantal koudemiddel technische handelingen wettelijk verboden of anderszins beperkt. Het is niet meer toegestaan om bestaande koel- en vriesinstallaties die zijn gevuld met het koelmiddel R22 bij te vullen met nieuw R22. Er mag alleen nog bijgevuld worden met geregenereerde (teruggewonnen en bewerkte) R22.

Vanaf 2015 mag er helemaal geen R22 of de met R22 gemengde servicekoudemiddelen meer gebruikt worden.

Hieronder de feiten en historie omtrent deze materie nogmaals kort beschreven.

Welke oplossingen zijn er voor uw R22-installatie mogelijk?

Het bijvullen met (gerecyclede) R-22 is vanaf 2015 verboden, er zijn er meerdere duurzamere oplossingsrichtingen om in de toekomst uw ongestoorde bedrijfsvoering te waarborgen:
R22 installaties ombouwen met een zogenaamde drop-in koudemiddel (R422D).

Historie wetgeving (R22)

Medio 1987 werd duidelijk, dat bepaalde stoffen, waaronder chloorhoudende koudemiddelen, het dynamisch evenwicht van de ozonlaag verstoren. Die ozonlaag beschermt ons tegen schadelijke stralingen uit de stratosfeer. Ter bescherming van die ozonlaag zijn internationaal afspraken gemaakt om het gebruik van dergelijke stoffen gefaseerd uit te bannen. Die afspraken zijn vastgelegd in het Protocol van Montreal, dat sinds 1 januari 1989 van kracht is. Het betreft de chloorhoudende koudemiddelen, enkelvoudige en mengsels met als belangrijkste de CFK’s- (R-11, R-12 en R-502) en HCFK’s-(R-22).

De Europese Unie heeft per 1 oktober 2000 het Protocol van Montreal verder uitgewerkt in de EU-Verordening 2037/2000 met versnelde verbodsdata. Deze Europese verordening is in Nederland omgezet in het Warenwetbesluit Wms2003.

In het kader van boven beschreven wetgeving is de toepassing van maagdelijke (nieuw) R-22 in nieuwe installaties al sinds 01-01-2000 verboden. Het bijvullen van deze installaties met maagdelijk R-22 is per 01-01-2010 niet meer toegestaan. Tot aan 01-01-2015 mogen deze installaties nog worden bijgevuld met zogenaamd gerecycled R-22 en daarna geldt een totaal verbod op koudetechnisch handelingen aan installaties met R-22 als koudemiddel. Beschreven scenario is onverkort van toepassing op koudemiddel mengsels met R-22 als component, b.v. R-401A en R-402A die respectievelijk zijn gebruikt als drop-in voor oude R-12 en R-502 installaties.

Ja, ik wil graag advies over het ombouwen van een R22 installatie


  De heerMevrouw
  Vragen over La Squadra?

  Contact schepijsvitrine

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.

  Tekst

  Vragen over koeltoonbanken?

  Vraag advies

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.

   

  Vragen over koelwerkbanken?

  Vraag advies

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.

   

  Vragen over koelvitrines?

  Vraag advies

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.

   

  Aanvraagformulier koel- of vriescel

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.

   

  Vragen over horecakoelkasten?

  Vraag advies

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.

   

  Vragen over schepijsvitrines?

  Ontvang advies.

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.