Privacy Statement

Privacy Statement

Versie 1.2

Deze versie is voor het laatst aangepast op 19-07-2018.

Door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden er nieuwe regels bij de verwerking van persoonsgegevens.
Veld Koeltechniek B.V. gaat veilig en zorgvuldig met de gegevens van bezoekers, klanten, leverancers en (voormalig) medewerkers om. De persoonsgegevens die wij gebruiken, zijn en blijven van u.
Daarom heeft u ook het recht om de gegevens die wij van u hebben verzameld in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders.
Het verzoek hiervoor kunt u sturen naar info@veld.nl onder vermelding van ‘persoonsgegevens’

Veld Koeltechniek B.V., gevestigd aan Den Sliem 3 7141 JE Groenlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Veld Koeltechniek B.V.
www.veld.nl
Den Sliem 3
7141 JE Groenlo
0544476476

Inhoudsopgave:

Wat zijn persoonsgegevens:

Persoonsgegevens zijn gegevens die u direct of indirect identificeren. ‘Direct betekent bijvoorbeeld een naam. ‘Indirect’ betekent dat u zonder uw naam, maar door of in combinatie met andere informatie, toch kunt worden geïdentificeerd. Denk aan bijvoorbeeld uw IP-adres.

Wat is ‘verwerken van persoonsgegevens’?

Hieronder valt alles wat gedaan kan worden met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld verzamelen, vernietigen, opslaan of inzien.

Over welke persoonsgegevens gaat dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement gaat over verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot:

– Bezoekers van www.veld.nl of https://shop.veld.nl/nl/
– Klanten (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen of vertegenwoordigers van klanten of gegevens over zakelijke klanten die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld btw of KvK-nummer)
– Leveranciers (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen of vertegenwoordigers van leveranciers of gegevens over zakelijke klanten die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld btw of KvK-nummer)

Hoe maken we wijzigingen in dit Privacy Statement bekend?

Veld Koeltechniek B.V. kan wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Als wijzigingen voor u van wezenlijk belang zijn, informeren wij u door een melding op onze website www.veld.nl of https://shop.veld.nl/nl/op deze pagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Veld Koeltechniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@veld.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Veld Koeltechniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Veld Koeltechniek B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Veld Koeltechniek B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Veld Koeltechniek B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Veld Koeltechniek B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 7 jaar > Fiscale Bewaarplicht
Personalia > Niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden en niet langer dan op grond van wettelijke (o.a. fiscale) bepalingen is vereist of is toegestaan.
Adres > Niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden en niet langer dan op grond van wettelijke (o.a. fiscale) bepalingen is vereist of is toegestaan
IP-Adres > Bewaartermijn 2 jaar > Verbeteren van de website en aanbod van diensten en producten beter aansluiten op uw voorkeuren

Delen van persoonsgegevens met derden

Veld Koeltechniek B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Veld Koeltechniek B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Veld Koeltechniek B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Veld Koeltechniek B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

– Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geĂŻnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
– U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
– Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma, _utmb, _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Tag Manager
Naam: _utma, _utmb, _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: GA Audiences
Naam: _utma, _utmb, _ga
Functie: Bekijkt het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites om zo de bezoeker tot klant te kunnen converteren.
Bewaartermijn: Alleen tijdens de sessie

Cookie: ShareThis
Naam: _stid
Functie: Cookie voor het delen op Social Media
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: AddThis
Naam: ouid, uid, loc, uvc, mus,
Functie: Cookie voor het delen en het bij houden van gedeelde berichten op Social Media
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: DoubleClick
Naam: IDE
Functie: Cookie die bij houd hoe vaak je een advertentie hebt gezien.
Bewaartermijn: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Veld Koeltechniek B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@veld.nl onder vermelding van ‘persoonsgegevens’

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Veld Koeltechniek B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Veld Koeltechniek B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@veld.nl

Vragen over La Squadra?

Contact schepijsvitrine

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.

Tekst

Vragen over koeltoonbanken?

Vraag advies

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.

 

Vragen over koelwerkbanken?

Vraag advies

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.

 

Vragen over koelvitrines?

Vraag advies

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.

 

Aanvraagformulier koel- of vriescel

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.

 

Vragen over horecakoelkasten?

Vraag advies

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.

 

Vragen over schepijsvitrines?

Ontvang advies.

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.