Disclaimer

Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de klanten en potentiële klanten. Veld koeltechniek besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Veld Koeltechniek.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

Veld Koeltechniek: Alle entiteiten die onderdeel zijn van de Veld Koeltechniek B.V.., alle entiteiten worden hier zowel individueel als collectief aangeduid met ‘Veld’.
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle websites van Veld. Door deze websites te bezoeken en/of de op via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van strijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze websites en deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden van deze producten en/of diensten.

Gebruik:
De informatie op deze websites is bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze websites worden ontleend. Veld neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de websites en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht, echter kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Veld  kan niet garanderen dat de websites foutloos en ononderbroken functioneren. Veld en overige leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de informatie, het gebruik van de websites en technische storingen.

Informatie van derden:
Indien Veld links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Veld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, gebruik of beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Veld . De informatie op dergelijke websites is niet door Veld nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Eigendomsrechten:
Veld behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze websites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze websites te kopiĂ«ren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden, te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van Veld . De afnemer van deze informatie is verplicht om aanwijzingen van Veld  omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. De informatie op deze websites mogen wel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen:
Veld houdt zich het recht voor de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan melding te doen.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Veld Koeltechniek BV
Den Sliem 3, 7141 JE, Groenlo, Nederland
Postbus 38, 7140 AA, Groenlo, Nederland
Telefoon: +31 (0)544 476 476
Fax: +31 (0)544 476 477
E-mail: info@veld.nl
Website: www.veld.nl
Bank: RABO: 3861.48.724
Iban: NL91 RABO 0386 1487 24
Bic: RABONL2U
Handelsregister: 08037923
BTW: NL006451597B01

Vragen over La Squadra?

Contact schepijsvitrine

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.

Tekst

Vragen over koeltoonbanken?

Vraag advies

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.

 

Vragen over koelwerkbanken?

Vraag advies

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.

 

Vragen over koelvitrines?

Vraag advies

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.

 

Aanvraagformulier koel- of vriescel

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.

 

Vragen over horecakoelkasten?

Vraag advies

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.

 

Vragen over schepijsvitrines?

Ontvang advies.

  • Ce champ n’est utilisĂ© qu’à des fins de validation et devrait rester inchangĂ©.